Globaliści chcą przejąć systemy opieki zdrowotnej na całym świecie – chcą żebyś zapomniał o demokracji, wolności obywatelskiej i osobistej!


W SKRÓCIE

  • Globalistyczna mafia planuje zmonopolizować systemy opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez stworzenie międzynarodowego traktatu pandemicznego, który czyni Światową Organizację Zdrowia jedynym decydentem w sprawach pandemii
  • WHO może również planować szersze przejęcie władzy nad systemami opieki zdrowotnej. Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że jego „głównym priorytetem” jako dyrektora generalnego WHO jest pchnięcie świata w kierunku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • W imię ochrony wszystkich przed infekcją globalistyczna mafia uzasadniła bezprecedensowe ataki na demokrację, wolności obywatelskie i wolności osobiste, w tym prawo do wyboru własnego leczenia. Teraz WHO przygotowuje się do utrwalenia swojego pandemicznego przywództwa i rozszerzenia go na systemy opieki zdrowotnej każdego narodu. Ideą jest wdrożenie powszechnej opieki zdrowotnej organizowanej przez WHO w ramach Wielkiego Resetu
  • Jeśli ten traktat przejdzie, WHO będzie miała prawo wezwać do obowiązkowych szczepień i paszportów zdrowotnych, a jej decyzja zastąpiłaby przepisy krajowe i stanowe. Biorąc pod uwagę, że WHO zmieniła swoją definicję „pandemii” na „ogólnoświatową epidemię choroby”, usuwając wymóg wysokiej zachorowalności, prawie wszystko można dostosować do kryterium pandemii, w tym otyłość
  • Z systemu SMART Health Cards korzysta kilkanaście krajów, 25 stanów USA, Portoryko i Waszyngton; australijski parlament forsuje „Ustawę o zaufanej tożsamości cyfrowej”; Kongres USA forsuje „Ustawę o poprawie tożsamości cyfrowej”, a WHO podpisała umowę ze spółką zależną Deutsche Telekom na stworzenie pierwszego globalnego cyfrowego paszportu szczepionkoego. Wszystkie one mają jedną wspólną cechę: ostateczny cel, którym jest rozwinięcie ich w podrasowany, globalny system kredytu społecznego

Globalistyczna mafia planuje zmonopolizować systemy opieki zdrowotnej na całym świecie i ten plan jest już w toku. W czerwcu 2021 r. dr Julie Gerberding napisała artykuł 1 w Time, w którym przedstawiła ramy międzynarodowej sieci nadzoru pandemicznego, która obejmowałaby również przewidywanie zagrożeń i zapobieganie.

Gerberding pełniła funkcję dyrektora Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom od 2002 do 2009 roku. 2 Po odejściu z CDC została wiceprezesem wykonawczym ds. szczepionek, a po latach przeszła do działu komunikacji strategicznej w firmie Merck. Jest to szczególnie rażące, ponieważ była szefową rządowej agencji regulacyjnej ds. szczepionek i natychmiast podjęła pracę u jednego z największych producentów szczepionek na świecie. Nieetyczne, ale całkowicie legalne.

Następnym krokiem Gerberdinga  było mianowanie dyrektora generalnego Fundacji Narodowych Instytutów Zdrowia (FNIH), 1 marca 2022 r. 3 Wczoraj omawiałem ogromny konflikt interesów w FNIH, ponieważ jego zarząd jest pełen przedstawicieli Big Pharma, a nawet przedstawiciel BlackRock, jednej z trzech największych firm inwestycyjnych na świecie.

Chociaż Gerberding nie wymieniła w swoim artykule Światowej Organizacji Zdrowia, teraz wiemy, że jest to organizacja wyznaczona jako odgórny władca wszystkich rzeczy związanych z pandemią. Jednak niektóre z wydanych oświadczeń sugerują, że z czasem WHO może również szerzej przejąć władzę nad systemami opieki zdrowotnej.

Następny ruch globalistów

W artykule z 18 lutego 2022 r. dr Peter Breggin, autor „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey” 4 ostrzegł, że następnym krokiem w wojnie globalistów z ludzkością jest przejęcie kontroli nad systemy opieki zdrowotnej na całym świecie: 5

 

„Odkryliśmy kolejny ruch globalnych drapieżników — już w toku — w ich eskalujących atakach na wolność jednostki i wolność polityczną. Następny wielki atak na wolność człowieka wiąże się z zalegalizowanym przejęciem krajowych systemów opieki zdrowotnej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ten atak z ukrycia – z początkowymi planami już wspieranymi przez wiele narodów – rozpocznie się w pełni w 2024 roku, jeśli nie zostanie szybko rozpoznany i zwalczany! … Wpływ chińskich komunistów na WHO był silny od ponad dekady, a partia była w stanie zainstalować Tedrosa bez żadnej konkurencji.

Został pierwszym i jedynym dyrektorem generalnym, który nie jest lekarzem, ale politykiem komunistycznym. Teraz dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus – znany po prostu jako Tedros – ujawnił plany przejęcia kontroli nad całym światowym zdrowiem.

Zwracając się do Komitetu Wykonawczego WHO w dniu 24 stycznia 2022 r., Dyrektor Generalny Tedros przedstawił swój globalny plan zdrowia, w tym swój ostateczny priorytet dla jego ogromnego programu: „Piątym priorytetem jest pilne wzmocnienie WHO jako wiodącego i kierującego autorytetem w dziedzinie zdrowia na świecie , w centrum globalnej architektury zdrowia”.

Ostatnie słowa Tedrosa do jego raportu dla komitetu wykonawczego przerażają i powtarzają marksistowskie nawoływania do wiwatującego tłumu przez Stalina, Mao czy Xi Jinpinga: „Jesteśmy jednym światem, mamy jedno zdrowie, jesteśmy jedną WHO”. Tedros chce zostać super-Fauci dla świata i, podobnie jak Fauci, zrobi to w imieniu globalnych drapieżników”.

 

Narodziny faszyzmu zdrowotnego

Jak wyjaśnił Breggin, globalne przejęcie opieki zdrowotnej tak naprawdę zaczęło się od Dekady Szczepionek Gatesa, ogłoszonej w 2010 roku na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos. W tym czasie Gates umieścił Fauciego w swojej radzie doradczej ds. szczepionek, gwarantując w ten sposób, że jego plany otrzymają wsparcie od NIAID. Breggin kontynuuje: 6

Tematem Dekady Szczepionek było „Partnerstwa publiczno-prywatne napędzają postęp w opracowywaniu i dostarczaniu szczepionek” – zasadniczo prekursor Wielkiego Resetu, który ustanawia światowe zarządzanie zdrowiem publicznym i prywatnym, zjednoczone w duchu faszyzmu.

Do 2012 roku Gates uzyskał oficjalną aprobatę ONZ dla swojego planu, ustanawiając szeroką sieć globalnych drapieżników, których celem jest wykorzystywanie i dominowanie ludzkości poprzez zdrowie publiczne.

Komunistyczne Chiny odegrałyby znaczącą rolę poprzez kontrolę nad ONZ i WHO oraz bliskie relacje z globalnymi drapieżnikami, takimi jak Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, dyrektorzy Big Tech i wielu innych miliarderów i światowych liderów.

Dziesięć lat i później, podczas COVID-19, WHO udowodniła swoją przydatność dla globalistów w koordynowaniu nauki, medycyny i zdrowia publicznego w tłumieniu ludzkiej wolności oraz generowaniu bogactwa i władzy dla globalistów.

Pod przykrywką globalnej pandemii WHO, WEF i wszyscy przez nią umocowani liderzy w rządzie i prywatnym biznesie byli w stanie wdrożyć plan, który trwał od dziesięcioleci. Pandemia była idealną przykrywką. W imię ochrony wszystkich przed infekcją globaliści usprawiedliwiali bezprecedensowe ataki na demokrację, wolności obywatelskie i wolności osobiste, w tym prawo do wyboru własnego leczenia.

Teraz WHO przygotowuje się do utrwalenia swojego pandemicznego przywództwa i rozszerzenia go na systemy opieki zdrowotnej każdego narodu. „Ideą jest „zasada zdrowia dla wszystkich” — powszechna opieka zdrowotna organizowana przez WHO w ramach Wielkiego Resetu” – wyjaśnia Breggin.

Międzynarodowy traktat pandemiczny

wittgenstein

24 maja 2021 r. Rada Europejska ogłosiła, że ​​poparła ustanowienie międzynarodowego traktatu pandemicznego, na mocy którego WHO miałaby mieć prawo do zastąpienia konstytucji poszczególnych narodów własną konstytucją pod hasłem „zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania”. ” 7

3 marca 2022 r. Rada upoważniła do rozpoczęcia negocjacji umowy międzynarodowej. Poniższa infografika, pochodząca ze strony internetowej Rady Europejskiej, 8   podsumowuje ten proces.

międzynarodowy traktat o pandemii

Światowa Organizacja Zdrowia WHO również powołała w tym celu międzyrządowy organ negocjacyjny (INB). 9 1 marca 2022 r. INB odbyło swoje pierwsze spotkanie w celu opracowania i negocjowania międzynarodowego instrumentu dotyczącego zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania pod nadzorem WHO. 10

Jeśli ten traktat przejdzie, WHO miałaby prawo na przykład wezwać do obowiązkowych szczepień i paszportów zdrowotnych, a jej decyzja zastąpiłaby prawo krajowe i stanowe.

Biorąc jednak pod uwagę, że WHO zmieniła swoją definicję „pandemii” na „ogólnoświatową epidemię choroby” 11 bez oryginalnej specyfiki ciężkiej choroby, która powoduje wysoką zachorowalność, prawie wszystko można dopasować do kryterium pandemii, w tym otyłość, która została uznana za chorobę w 2013 r . 14 i występuje na całym świecie. Tedros odnotował również, że jego „głównym priorytetem” jako dyrektora generalnego WHO jest pchnięcie świata w kierunku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 15

„Świat już widział, jak jakakolwiek pandemia, rzeczywista lub wymyślona, ​​teraz lub w przyszłości, może uzasadnić przejęcie przez WHO całości operacji rządowych suwerennych narodów, pozbawiając wszystkich osób ich wolności i całkowicie niszcząc demokratyczne państwa świata”, ostrzega Breggin. 16

Duch komunizmu jest wyczuwalny w całym dokumencie. Powiedziano nam, że „celem” nowej strategii będzie „kierowany duch solidarności, zakotwiczony w zasadach sprawiedliwości, integracji i przejrzystości”. Zwróć uwagę, jak we wszystkich wypowiedziach globalnych drapieżników, nie ma wzmianki o prawach jednostki, wolności politycznej czy suwerenności narodowej.

Wielki motor postępu ludzkości, ludzka wolność, zostanie zastąpiony przez wielkiego niszczyciela ludzkości, kolektywizm, pod rządami elity. W raporcie schowane były rzeczywiste cele… Oto trzy główne cele lub cele proponowanego traktatu:

1. reagowanie na przyszłe pandemie, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego i sprawiedliwego dostępu do rozwiązań medycznych, takich jak szczepionki, leki, diagnostyka

2. silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne z WHO jako organem koordynującym globalne kwestie zdrowotne

3. podejście „Jedno zdrowie”, łączące zdrowie ludzi, zwierząt i naszej planety

W sprawozdaniu dodano: „Konkretniej, taki instrument może wzmocnić współpracę międzynarodową w wielu priorytetowych obszarach, takich jak nadzór, alarmy i reagowanie, ale także ogólne zaufanie do międzynarodowego systemu opieki zdrowotnej”. Najwyraźniej budowali poparcie dla ogłoszenia Tedrosa z 24 stycznia 2022 r., że WHO przejmie międzynarodowy system opieki zdrowotnej”.

 

WHO idzie naprzód dzięki globalnemu programowi paszportów szczepionkowych

Podczas gdy kraje na całym świecie usuwają obecnie środki przeciw COVID, a wiele z nich ogłosiło w końcu że nie będą realizować paszportów szczepionkowych, program paszportów szczepionkowych wciąż żyje i ma się dobrze – pod kierownictwem WHO. Jak donosi Off-Guardian, 1 marca 2022: 17

„W tym tygodniu, podczas gdy oczy świata skierowane są na Ukrainę i następną falę propagandy, Światowa Organizacja Zdrowia podejmuje inicjatywę stworzenia „sieci zaufania” w zakresie szczepień i podróży międzynarodowych.

Według raportu opublikowanego w Politico w zeszłym tygodniu, „WHO podejmuje działania w sprawie międzynarodowego paszportu szczepionkowego”.

Artykuł cytuje Briana Andersona, współzałożyciela Vaccination Credential Initiative, która określa się jako „dobrowolna koalicja organizacji publicznych i prywatnych, której celem jest umożliwienie osobom fizycznym dostępu do weryfikowalnych informacji klinicznych, w tym do wiarygodnej i weryfikowalnej kopii ich dokumentacji szczepień w formie cyfrowej. lub w formie papierowej z wykorzystaniem otwartych, interoperacyjnych standardów”. Krótko mówiąc, paszporty szczepionkowe

Członkowie VCI, która została założona w styczniu 2021 r., obejmują Google, Amazon, firmy ubezpieczeniowe, szpitale, firmy zajmujące się bezpieczeństwem biologicznym i większość głównych uniwersytetów w USA. Komitet sterujący składa się z przedstawicieli Apple, Microsoft, Mayo Clinic i MITER Corporation, finansowana przez rząd organizacja badawcza.

Jak zauważył Off-G

uJak zauważył Off-Guardian, Międzynarodowy Traktat Pandemiczny bez wątpienia będzie zawierał postanowienia dotyczące międzynarodowej certyfikacji szczepionek. A dlaczego nie miałoby tego robić, widząc, że globalny paszport zdrowia wspierany przez WHO już jest w toku?  Podczas gdy Off-Guardian przewidywał, że system SMART Health Cards firmy VCI może zostać wybrany, WHO podpisała teraz umowę ze spółką zależną Deutsche Telekom o nazwie T-Systems, aby zbudować pierwszy globalny cyfrowy paszport szczepionkoy. 18 Jak donosi Western Standard: 19

„WHO w pełni zamierza zapewnić wsparcie swoim 194 państwom członkowskim, aby ułatwić wdrożenie technologii cyfrowej weryfikacji krajowej i regionalnej weryfikacji statusu szczepień.

„COVID-19 dotyka wszystkich. Dlatego kraje wyjdą z pandemii tylko razem. Świadectwa szczepień, które są odporne na manipulacje i weryfikowalne cyfrowo, budują zaufanie. WHO wspiera zatem państwa członkowskie w budowaniu krajowych i regionalnych sieci zaufania oraz technologii weryfikacji.

Wrota WHO służą również jako pomost między systemami regionalnymi. Może być również używany jako część przyszłych kampanii szczepień i rejestrów domowych” – powiedział na stronie internetowej Deutsche Telekom Garrett Mehl, kierownik działu Departamentu Zdrowia i Innowacji Cyfrowych WHO”.

Inteligentne karty zdrowia i tożsamość cyfrowa są narzędziami tyranii

Już teraz system SMART Health Cards jest używany przez kilkanaście krajów, 20 25 stanów USA, Portoryko i DC 21. Parlament australijski toruje również drogę do tyranii swoją ustawą „Trusted Digital Identity Bill 2021” 22 i Kongres USA ma swoją „Ustawę o poprawie tożsamości cyfrowej z 2021 r.”. 23

Wszystkie one mają jedną wspólną cechę: ostateczny cel, którym jest rozwinięcie ich w podrasowany, globalny system kredytów społecznych — taki, w którym wszystko, co robisz i mówisz, jest monitorowane, rejestrowane i oceniane pod kątem wartości zagrożenia złego zachowania i myślenia, mają 101 sposobów na ukaranie cię i zmuszenie do przestrzegania przepisów, od ograniczenia możliwości podróżowania po przejęcie kont bankowych.

Nie myśl nawet przez sekundę, że rząd nie będzie miał dostępu do Twoich danych, ani ich nie wykorzysta przeciwko tobie do celów politycznych. Jak wyjaśnił Off-Guardian: 24

„SMART Health Cards są prowadzone przez firmę VCI, która została utworzona przez korporację MITER, która jest finansowana przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jeśli dasz SMART dostęp do swojej dokumentacji medycznej, lepiej uwierz, że rząd USA i jego agencje położą ręce na nich.

Mogą nie mieć własnej bazy danych, ale będą mieli dostęp do bazy danych MITRE, kiedy i jeśli tego potrzebują lub chcą. Podobnie Apple, Amazon, Google i Microsoft. Tak działają partnerstwa publiczno-prywatne. Symbioza.

Korporacyjni giganci służą jako przykrywka dla programów rządowych, a w zamian dostają dużą część zysków, pomoce, jeśli są potrzebne, oraz „reformy” regulacyjne, które paraliżują ich mniejszych konkurentów…

Pozwala to rządowi federalnemu „prawdziwie” twierdzić, że nie wdraża federalnego systemu paszportowego ani nie prowadzi bazy danych szczepień, podczas gdy przez cały czas zleca gigantom technologicznym zrobienie tego za nich. Ten system nadzoru rządowego z tylnymi drzwiami za pomocą korporacji już rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych i wygląda na to, że odegra również pewną rolę w każdym przyszłym „traktacie pandemicznym”.

Naczelny lekarz żąda listy celów od Big Tech

Amerykański lekarz naczelny dr Vivek Murthy wydaje się również budować narrację uzasadniającą międzynarodowy autorytet ds. zdrowia. 3 marca 2022 r. Murthy formalnie zażądał, aby wszystkie główne platformy technologiczne przesyłały dane dotyczące skali dezinformacji o COVID-19. Obejmuje to sieci społecznościowe, wyszukiwarki, platformy crowdsource, platformy e-commerce i systemy wiadomości błyskawicznych. Na szczęście jego prośba nie jest prawnie wykonalna. Jak donosi The New York Times: 25

„Prośba o informacje z biura lekarza naczelnego wymagała od platform technologicznych przesyłania danych i analiz dotyczących rozpowszechnienia dezinformacji na temat COVID-19 na swoich stronach, zaczynając od typowych przykładów dezinformacji o szczepionkach udokumentowanych przez Centers for Disease Control and Prevention

W powiadomieniu prosi się firmy o podanie „dokładnie, ilu użytkowników widziało lub mogło być narażonych na przypadki dezinformacji dotyczących Covid-19”, a także zbiorczych danych demograficznych, które mogły być nieproporcjonalnie narażone na dezinformacje lub na które miały wpływ.

Lekarz naczelny, dr Vivek Murthy, zażądał również od platform informacji o głównych źródłach dezinformacji dotyczących Covid-19, w tym tych, które zajmowały się sprzedażą niesprawdzonych produktów, usług i leczenia Covid-19… Prośba o informacje jest część Narodowego Planu Gotowości na COVID prezydenta Bidena 27 , 28 …

Oprócz żądania dezinformacyjnych danych z platform technologicznych, lekarz naczelny wezwał świadczeniodawców i opinię publiczną do przesyłania informacji o tym, w jaki sposób dezinformacja dotycząca COVID-19 negatywnie wpłynęła na pacjentów i społeczności”.

Jak zauważyła dr Meryl Nass, 29 „To jest naprawdę przerażające. Dezinformacja (kontrolowana przez firmy technologiczne) jest traktowana jako przestępstwo, chociaż nigdy nie została zdefiniowana”. Nass zwraca również uwagę na nowy projekt ustawy, 30 wprowadzony przez dwóch senatorów Demokratów 2 marca 2022 r., dzięki której  firmom technologicznym umożliwi się „ cenzurowanie i przekazanie prywatnych danych rządowi”. „Innymi słowy, Kongres może »zalegalizować« cenzurę i kryminalizować prawa wynikające z Pierwszej Poprawki do wolności słowa” – mówi Nass. 

CDC stworzył mnóstwo dezinformacji

Ironia polega na tym, że większość odpowiedzi CDC na „mity o COVID” 31 jest sama w sobie dezinformacją. Na przykład CDC twierdzi, że to mit, że naturalna odporność jest lepsza niż odporność uzyskana po zastrzyku COVID.

Jednak trudno byłoby znaleźć naukowe poparcie dla tego stwierdzenia. Po prostu to wymyślili. To od dawna naukowy fakt, że naturalna odporność jest silniejsza i trwalsza niż odporność wywołana szczepionką.

CDC twierdzi również, że to mit, że szczepionki mRNA nie są szczepionkami. Mówią, że zastrzyki mRNA są szczepionkami, ponieważ wywołują odpowiedź immunologiczną. Nie przyznają jednak, że zmienili definicję „szczepionki” w środku pandemii. 32

Przed pandemią „szczepionka” była „produktem, który stymuluje układ odpornościowy człowieka do wytworzenia odporności na określoną chorobę”. W drugiej połowie 2021 r., gdy zastrzyki mRNA zbliżały się do dystrybucji, CDC zmieniło tę definicję na „preparat, który służy do stymulowania odpowiedzi immunologicznej organizmu przeciwko chorobom”, skutecznie eliminując potrzebę szczepienia w celu wytworzenia odporności – kluczowej rzeczy, którą ma robić szczepionka.

Nawiasem mówiąc, odpowiedź CDC na ten „mit” w zasadzie obala odpowiedź na „mit”, że odporność szczepionkowa jest lepsza niż odporność naturalna, ponieważ szczepionki przeciw COVID w ogóle nie zapewniają odporności. Pobudzają tylko odpowiedź immunologiczną, która, nawiasem mówiąc, może być korzystna lub szkodliwa, w zależności od tego, jak stymulowany jest twój układ odpornościowy.

CDC nadal twierdzi również, że szczepienia COVID nie mogą w żaden sposób zmieniać ani wchodzić w interakcje z twoim DNA, jednak opublikowane badania pokazują, że jest inaczej. Szwedzkie badania pokazują, że mRNA zastrzyku Pfizera włącza się do ludzkiego DNA w ciągu zaledwie sześciu godzin. 33

Niekonstytucyjna prośba Murthy’ego o dane od firm technologicznych na temat użytkowników, którzy dzielą się informacjami, które naruszają narrację CDC, wydaje się być próbą dalszego budowania uzasadnienia dla międzynarodowego organu ds. zdrowia, który może dyktować prawdę na całym świecie.

Jeśli istnieje tylko jedna narracja w każdym kraju, rozpowszechniana z jednego podmiotu, wtedy prawda będzie taka, jak mówią. Ostatecznie badania nie zostaną nawet opublikowane, chyba że będą zgodne z wybraną narracją.

WHO jest całkowicie skorumpowana

Istnieje wiele powodów, aby odrzucić WHO jako jedynego arbitra faktów zdrowotnych. Jest skorumpowany do szpiku kości i tak było od lat34

W następstwie pandemii świńskiej grypy w 2009 r., po której szczepionce wiele tysięcy zostało poszkodowanych, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) stwierdziło, że „rozprawa z pandemią przez WHO, unijne agencje zdrowia i rządy krajowe doprowadziła do „marnowanie dużych sum pieniędzy publicznych oraz nieuzasadniony strach i obawy związane z zagrożeniami dla zdrowia, przed którymi stoi europejska opinia publiczna”. 35

W szczególności, PACE doszedł do wniosku, że „istnieją przytłaczające dowody na to, że powaga pandemii została znacznie przeceniona przez WHO” i że przemysł farmaceutyczny wpłynął na podejmowanie decyzji przez organizację.

Wspólne dochodzenie przeprowadzone przez British Medical Journal i Bureau of Investigative Journalism (BIJ) również ujawniło poważny konflikt interesów między WHO – która promowała globalny program szczepień – a firmami farmaceutycznymi, które stworzyły te szczepionki. 36

WHO została również oskarżona o masowe niewłaściwe zarządzanie pieniędzmi, co roku przeznaczając więcej na koszty podróży – około 200 milionów dolarów w 2017 r. – niż na niektóre z największych problemów zdrowia publicznego, w tym AIDS, gruźlicę i malarię łącznie. 37

Teraz większość ludzi wie również, że WHO została kupiona i opłacona przez Billa Gatesa. Wnosi więcej do dwuletniego budżetu WHO o wartości 4,84 miliarda dolarów niż każdy rząd państwa członkowskiego. Stany Zjednoczone były historycznie największym sponsorem, ale połączone wkłady Fundacji Gatesa i GAVI sprawiły, że Gates stał się nieoficjalnym głównym sponsorem WHO od 2018 roku.

W dokumencie „Trust WHO” 38  Lilian Franck ujawnia ten i inne tajne wpływy, które kontrolują WHO, zagrażając zdrowiu publicznemu. Na przykład widzieliśmy, że WHO jest mocno przywiązana do Chin i podziela bezwzględne tłumienie przez Chiny kontr narracji.

Dochodzenie WHO w sprawie pochodzenia COVID-19 było fałszywe od początku do końca, a nawet przed pandemią COVID WHO prowadziła dyskusje z Facebookiem, aby „zapewnić ludziom dostęp do wiarygodnych informacji na temat szczepionek i ograniczyć rozprzestrzenianie się nieścisłości”. Biorąc pod uwagę mocne i trwałe dowody na to, że WHO jest mocno skonfliktowana i kontrolowana przez przemysł, jej użyteczność jako strażnika zdrowia publicznego musi zostać poważnie zweryfikowana.

Plan na niekończącą się pandemię

Chociaż Biały Dom wydał plan wyjścia z pandemii, wydaje się to bardziej planem niekończącej się pandemii. Jak donosi STAT News: 41

„Raport wytycza kurs na to, co jego autorzy nazywają »następną normalnością« — życiem z wirusem SARS-CoV-2 jako ciągłym zagrożeniem, którym należy zarządzać. Takie postępowanie będzie wymagało ulepszeń na wielu frontach, od lepszego nadzoru od COVID i innych patogenów do kontrolowania wysokości opodatkowania szpitali oraz od wysiłków na rzecz poprawy jakości powietrza w budynkach po ciągłe inwestycje w leki przeciwwirusowe i lepsze szczepionki.

Autorzy wzywają również do zaoferowania osobom chorym z objawami ze strony układu oddechowego łatwego dostępu do testów, a w przypadku pozytywnego wyniku COVID lub grypy, szybkiej recepty na odpowiedni lek przeciwwirusowy…

Raport sugeruje, że reakcja Stanów Zjednoczonych na Covid-19 powinna przejść od skierowanej wyłącznie na tę pojedynczą chorobę do takiej, w której zapobieganie, łagodzenie i leczenie koncentruje się na COVID jako jednym z wielu wirusów układu oddechowego, w tym grypy.

Częścią planu jest utworzenie nowego stanowiska: zastępcy asystenta prezydenta ds. bezpieczeństwa biologicznego w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 42 Zastępca asystenta ds. bezpieczeństwa biologicznego byłby odpowiedzialny za „monitorowanie, reagowanie i koordynowanie reakcji na wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa biologicznego i pandemii oraz komunikację o nich”.

Co ważne, stanowisko to będzie również odpowiedzialne za koordynację „wysiłków na rzecz przeciwdziałania zagranicznym i krajowym źródłom dezinformacji antynaukowej na temat szczepionek i leków”. Mapa drogowa COVID zawiera również szczegółowe strategie poprawy dokumentacji, monitorowania i odpowiedzialności za cele komunikacyjne.

Obejmuje to monitorowanie „nieprawidłowości w zdrowiu” w celu „zwiększenia odpowiedzialności publicznej i wspierania wartości, które promują dobrostan społeczny i równość w zdrowiu w przypadku chorób zakaźnych”. Brzmi to dla mnie jak plan promowania propagandy hańbiącej ludzi, którzy nie chcą poświęcać własnego zdrowia dla „większego dobra”.

Obejmuje to również ustanowienie „standardów usprawnionego usuwania wiadomości zdrowotnych bez ingerencji politycznej”. Czy WHO będzie odpowiedzialna za takie standardy? Prawdopodobnie.

Mapa drogowa określa również, że platformy technologiczne i media mają być zachęcane do „zaprojektowania mechanizmów wykrywania, uchylania i odrzucania zamieszczania szkodliwych i fałszywych porad, które szkodzą zdrowiu publicznemu”. Innymi słowy, bezwzględna cenzura. Jeśli WHO otrzyma pełną władzę nad zdrowiem, zapanuje cenzura, a nauka, jaką znamy, w zasadzie przestanie istnieć.

 


Źródło: mercola.com
 

1 Time June 9, 2021

2 Student Life April 15, 2021

3 FNIH Announcement March 1, 2022

4 COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey

5, 6, 7, 16 America Out Loud February 18, 2022

8 European Council March 3, 2022

9 Our World UN University January 28, 2022

10 DCAT December 2, 2021

11 Wayback Machine, WHO Pandemic Preparedness captured September 2, 2009 (PDF)

12 The BMJ 2010;340:c2912

13 Wayback Machine, WHO Pandemic Preparedness captured May 1, 2009 (PDF)

14 Obesity Medicine February 8, 2017

15, 34, 37 National Review June 14, 2017

17, 21, 24 Off-Guardian March 1, 2022

18, 19 Western Standard March 2, 2022

20 VCI.org, Worldwide Footprint

22 Digital Identity Bill 2021

23 HR 4258, Improving Digital Identity Act of 2021

25 New York Times March 3, 2022 (Archived)

26, 31 CDC Myths and Facts About COVID-19

27, 40 White House National COVID-19 Preparedness Plan

28 NPR March 2, 2022

29 Meryl Nass Substack March 4, 2022

30 Ben Ray Lujan US Senator for New Mexico March 2, 2022

32 Miami Herald September 27, 2021

33 the Expose February 27, 2022

35 Assembly.coe.int June 24, 2010

36 Natural Society February 23, 2014

38 The Defender September 7, 2021

39 COVID Roadmap

41 STAT News March 7, 2022

42 COVID Roadmap, Biosecurity and Pandemic Leadership

WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: