Pandemia udowodniła, że ​​demokracja jest iluzją


W SKRÓCIE

  • Gdy premier Kanady Justin Trudeau zrobił wszystko, aby stłumić protest kierowców ciężarówek przeciwko mandatom na szczepionki, stało się jasne, że demokracja była iluzją
  • Przez wiele lat elita technokratyczna, ze swoimi globalnymi celami autorytaryzmu, infiltrowała rządy na całym świecie i forsowała inwigilację i narzędzia bezpieczeństwa narodowego, mające na celu stłumienie sprzeciwu
  • Kluczową częścią tego systemu miażdżącego sprzeciwy jest wzniesiony aparat nadzoru. Choć sprzedawany jako narzędzie do ścigania niebezpiecznych przestępców, jego głównym celem jest tłumienie niezgody wśród pokojowo nastawionych, przestrzegających prawa obywateli. Wojna finansowa — zakaz korzystania z usług finansowych — to kolejna…
  • Sprzeciw jest również tłumiony przez stosowanie terminów kryminalnych wobec tych, którzy nie zgadzają się z narracją. Przykład: „antyszczepionkowcy” i wszyscy, którzy nie zgadzają się ze środkami pandemii, są teraz określani mianem krajowych terrorystów lub krajowych ekstremistów. Stosowanie warunków kryminalnych pozwala rządzącym uzasadnić stosowanie niekonstytucyjnych represji i kar
  • Stany Zjednoczone muszą uchylić zarówno ustawę Patriot Act, jak i nową inicjatywę biopreparacji, w przeciwnym razie wszelka prywatność i wolność zostaną zniszczone

Gdy premier Kanady Justin Trudeau robił wszystko, aby stłumić protest kierowców ciężarówek przeciwko mandatom na szczepionki, nigdy nie wysłuchawszy ich skarg, wyłoniła się prawda, jasna jak dzień. Demokracja była iluzją. Taki wniosek wyciągnął kanadyjski dziennikarz Matthew Ehret w artykule z 18 lutego 2022 roku w Strategic Culture. 1

„Kto by pomyślał, że Kanada kiedykolwiek będzie świecą zapłonową dla ruchu wolnościowego przeciwko tyranii?” – pyta Ehret.

„Niezliczone tysiące patriotów przejechało przez cały kraj, by stawić się w Ottawie w pokoju i radosnym nastroju, który musiałem zobaczyć na własne oczy, aby uwierzyć, domagając się czegoś tak prostego i nieskażonego ideologią: wolności pracy, utrzymania rodzin oraz poszanowanie podstawowych praw określonych w Karcie Praw i Wolności…

Media głównego nurtu i polityczni hackerzy pracowali po godzinach, by przedstawić konwój Wolności, który dotarł do Ottawy 29 stycznia jako „ruch powstańczy” pełen „białych suprematorów”, „rosyjskich marionetek” i „nazistów”, którzy „obalili rząd”. ‚

Nawet były gubernator Banku Anglii (i powiernik Światowego Forum Ekonomicznego) Mark Carney włączył się 7 lutego, stwierdzając, że „to jest bunt” i że „ci, którzy nadal pomagają w rozszerzeniu tej okupacji, muszą zostać zidentyfikowani i ukarani z pełną mocą prawo’ …

W obliczu organicznego ruchu na rzecz praw obywatelskich, składającego się z robotniczych ciężarówek, rolników i dziesiątek tysięcy zwolenników, którzy zebrali się w stolicy Kanady, by domagać się przywrócenia podstawowych wolności, obecny liberalny rząd nie wykazał ani odrobiny człowieczeństwa ani zdolności negocjować.

 

Nie powinno to być zaskoczeniem dla tych, którzy widzieli hipokryzję neoliberalnych ideologów porządku „opartego na zasadach” w działaniu w ciągu ostatnich kilku lat, którzy szybko celebrują „wolność” obywateli Ukrainy, Hongkongu czy Xinjiang, gdy wynik przyniesie korzyści geopolitycznym celom oderwanych technokratów spragnionych globalnej hegemonii.

W chwili, gdy powstają autentyczne, samoorganizujące się ruchy robotnicze, domagające się uznania podstawowych praw, wtedy maski znikają i wściekłość tyranów pokazuje swoje prawdziwe twarze”.

Tyrani pokazują swoje prawdziwe kolory

Jak donosi Ehret, Deep State of Canada używa teraz ustawy o środkach nadzwyczajnych, aby zrobić dokładnie to, do czego wzywał Carney, a mianowicie zidentyfikować i ukarać każdego, kto ośmieli się stanąć w obronie wolności.

Ustawa przyznaje sektorowi bankowemu nadzwyczajne uprawnienia do przeszukiwania kont w mediach społecznościowych i prywatnych rejestrów bankowych, a także do zajmowania kont bankowych każdego podejrzanego o wspieranie Konwoju Wolności, zarówno w duchu, jak i poprzez darowizny online, w tym kryptowaluty.

Ofiary nie będą miały żadnej deski ratunku, ponieważ banki otrzymały pełną ochronę prawną przed procesami ze strony tych, którym niszczą życie. Właściciele firm w Kanadzie, którzy wspierają wolność, mogą również anulować swoje polisy ubezpieczeniowe, a kierowcy ciężarówek mogą tymczasowo lub na stałe utracić prawo jazdy. 

Mimo to protestujący nie poddali się. Jeśli już, groźby wydawały się mieć odwrotny skutek. Według Ehreta, protestujący „odnawiali swoje zobowiązania do pozostania na miejscu”, co robili, dopóki Trudeau nie wysłał policji 2 , aby aresztować protestujących i odholować ich ciężarówki.

Podczas gdy Trudeau pozostał dyktatorski, dopóki kierowcy ciężarówek nie zostali usunięci z terenu parlamentu, z drugiej strony establishment polityczny wykazywał oznaki załamania. Dwóch członków Partii Liberalnej, poseł Joel Lightbound i poseł Yves Robillard, zerwał z szeregami partii, wzywając do położenia kresu niepopularnym i niepotrzebnym środkom związanym z COVID. 3 Następnie, w końcu, nastąpił niespodziewany zwrot.  Trudeau ugiął się 23 lutego 2022 r. i powiedział, że odwoła ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych, na którą powołał się wcześniej. 4

W skali globalnej milczenie przywódców demokracji i republik na całym świecie jest równie pouczające, jak przejęcie władzy przez Trudeau. Do tej pory spodziewalibyśmy się, że przywódcy USA, Wielkiej Brytanii, Francji i wielu innych podejdą do mikrofonu, aby potępić działania rządu kanadyjskiego.

Ale tego nie zrobili, a to mówi ci wszystko, co musisz wiedzieć o ich stanowisku w kwestiach demokracji i wolności. Co gorsza, niektórzy wyrazili poparcie dla dyktatorskich działań Trudeau.

W tweecie z 10 lutego 2022 r. Juliette Kayyem, była asystentka sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego za prezydenta USA Obamy i częsta komentatorka CNN, zasugerowała, że ​​kanadyjski reżim powinien przeciąć opony ciężarówkom, opróżnić zbiorniki z benzyną, aresztować kierowców, przenieść ciężarówki, anulować ubezpieczenie, zawiesić prawa jazdy i zabronić ponownej certyfikacji w przyszłości. W jej własnych słowach: „Nie zabraknie mi sposobów, aby to zranić”. 5

 

Iluzja liberalnej demokracji upadła

Jak zauważył Ehret, chociaż nie wiemy jeszcze, jak to się skończy, jednej rzeczy możemy być pewni, że „iluzja liberalnej demokracji… upadła”. 6 To nie znaczy, że globalistyczna klika spakuje swoje teczki i przejdzie na emeryturę. Nie, będą walczyć o utrzymanie władzy aż do gorzkiego końca.

Ale wzgórze, na którym stoją, z dnia na dzień staje się coraz bardziej strome i śliskie. Każdy widzi, że mówi jedno, a robi coś zupełnie przeciwnego. Nie można rościć sobie prawa do bycia obrońcą demokracji, wolności i równych praw dla wszystkich, jednocześnie ogłaszając pokojowych obywateli wrogiem państwa. To po prostu niewiarygodne. Jak zauważył historycznie lewicowy dziennikarz Glenn Greenwald: 7

„Jeśli chodzi o odległe i wrogie kraje, uczy się nas rozpoznawać tyranię za pomocą charakterystycznych taktyk represji. Odstępstwo od ortodoksji jest cenzurowane.

Protesty przeciwko państwu są zakazane. Dysydenci są surowo karani bez należytego procesu. Za przestępstwa polityczne zamiast przestępstw przemocy wymierza się długie wyroki więzienia. Dziennikarze są traktowani jak przestępcy i szpiedzy. Sprzeciw wobec polityki przywódców politycznych zostaje przekształcony w zbrodnie przeciwko państwu.

Kiedy rząd wrogo nastawiony do Zachodu angażuje się w takie postępowanie, nie tylko łatwo, ale wręcz obowiązkowo oczerniają go jako despotycznego. Tak więc można znaleźć, praktycznie codziennie, artykuły w prasie zachodniej, powołujące się na stosowanie tej taktyki przez rząd w Rosji, Chinach, Iranie, Wenezueli i we wszystkich innych krajach, w których Zachód ma interes w zdyskredytowaniu…

To, że stosowanie tych represyjnych taktyk sprawia, że ​​te kraje i ich populacje podlegają autokratycznym reżimom, jest uważane za niepodważalne. Ale kiedy ta broń jest używana przez zachodnie rządy, narzucane są dokładnie odwrotne ramy: opisywanie ich jako despotycznych nie jest już obowiązkowe, ale praktycznie zabronione.

Ta tyrania istnieje tylko u zachodnich przeciwników, ale nigdy na samym Zachodzie nie jest traktowana jako stały aksjomat spraw międzynarodowych, tak jakby zachodnie demokracje były bosko chronione przed pokusami prawdziwych represji.

Rzeczywiście, sugerowanie, że zachodnia demokracja zstąpiła do tego samego poziomu autorytarnych represji, co oficjalni wrogowie Zachodu, jest twierdzeniem, że jest to wniosek uznany za wewnętrznie absurdalny, a nawet niejasno zdradziecki.

Domyślnym gwarantem tych struktur jest demokracja. Zgodnie z tą mitologią kraje zachodnie nigdy nie mogą być tak represyjne jak ich wrogowie, ponieważ zachodnie rządy są przynajmniej wybierane demokratycznie. To zapewnienie, choć pozornie atrakcyjne, całkowicie upada przy najmniejszej krytycznej analizie”.

Niebezpieczeństwa despotyzmu większościowego

Jak wyjaśnił Greenwald, założeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Karty Praw jest to, że „większościowy despotyzm jest skrajnie niebezpieczny”. „Despotyzm” oznacza rząd, w którym jeden podmiot rządzi z absolutną władzą. Zazwyczaj jest to jednostka indywidualna, ale despotyzm może również wynikać z rządów większości.

Warto zauważyć, że chociaż Ojcowie Założyciele prawdopodobnie nie mieli określenia na to, co obecnie znamy jako psychologię „formacji masowej”, byli oni wyraźnie świadomi niebezpieczeństw stwarzanych przez irracjonalną większość.

Jak zauważył Greenwald, „Karta Praw składa się z niewiele więcej niż ograniczeń nałożonych na despotyczne środki, które większość może starać się wprowadzić w życie demokratycznie”.

Na przykład, nawet jeśli większość ludzi zgadza się, że pewne idee i poglądy powinny być kryminalizowane, Karta Praw tego zabrania. Karta Praw zakazuje również zniesienia wolności religijnej, nawet jeśli większość miałaby ją poprzeć. Podobnie, „życia i wolności nie można pozbawić bez należytego procesu, nawet jeśli 9 na 10 obywateli popiera to”.

Ojcowie Założyciele byli na tyle sprytni, by zdać sobie sprawę, że rządy większości mogą łatwo stać się tak samo destrukcyjnie despotyczne jak każda dyktatura. W związku z tym zapewnili, że wolności jednostki zostały zagwarantowane w taki sposób, że nawet jeśli jesteś ostatnią osobą w kraju, która chce praktykować religię, masz do tego prawo. Większość nie może ci tego odebrać.

Budząc się do rzeczywistości takiej, jaka jest

Greenwald wyjaśnia dalej, w jaki sposób oznaki tyranii na Zachodzie są widoczne od ponad dekady. Po prostu nie zwracaliśmy uwagi. Dopiero teraz, gdy patrzymy tyranii prosto w twarz, zaczynamy naprawdę dostrzegać to, czym jest:

„Dziesięcioletnie represje wobec Juliana Assange’a i WikiLeaks, stojąc w pojedynkę, pokazują, jak poważne stały się neoliberalne ataki na sprzeciw. Wielu zdaje sobie sprawę z kluczowych elementów tych represji… ale zapomniało lub, z powodu nadużyć mediów, nigdy nie znało kilku najbardziej ekstremalnych aspektów.

Podczas gdy Departament Sprawiedliwości Obamy pod przewodnictwem prokuratora generalnego Erica Holdera nie znalazł dowodów przestępczości po zwołaniu wieloletniego śledztwa przed Ławą Przysięgłych, ówczesny przewodniczący Senackiej Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, senator Joseph Lieberman (I-CT), zdołał wywrzeć naciski na firmy finansowych usług takie jak MasterCard, Visa, PayPal i Bank of America w celu zamknięcia kont WikiLeaks i tym samym usunięcia ich z systemu finansowego, dławiąc ich możliwość otrzymywania środków od zwolenników lub płacenia rachunków.

Lieberman i jego neokonserwatywni sojusznicy również naciskali na Amazon, aby usunął WikiLeaks ze swoich usług hostingowych, przez co grupa informatorów jest tymczasowo wyłączona.

Wszystko to zdołało zrujnować zdolność WikiLeaks do działania, mimo że nie został oskarżony o przestępstwo: rzeczywiście, jak przyznał Departament Sprawiedliwości, nie był w stanie udowodnić, że grupa popełniła jakiekolwiek przestępstwa, a mimo to ta pozaprawna kara została wymierzona.

Te taktyki zapoczątkowane przeciwko WikiLeaks — wykluczanie dysydentów z systemu finansowego i zmuszanie firm technologicznych do odmawiania im dostępu do Internetu bez odrobiny należytego procesu — stały się teraz standardową bronią. Rząd Trudeau przejmuje i zamraża konta bankowe bez procesu sądowego.

„Charytatywna” strona GoFundMe, która zbiera fundusze, najpierw zablokowała miliony dolarów zebranych dla kierowców ciężarówek i ogłosiła, że ​​przekieruje te fundusze do innych organizacji charytatywnych, a następnie zwróci datki, gdy ludzie słusznie zwrócili uwagę, że ich pierwotny plan sprowadzał się do formy kradzieży. Kiedy alternatywna strona do zbierania funduszy, GiveSendGo, zebrała kolejne miliony dla kierowców ciężarówek, kanadyjskie sądy zablokowały jego dystrybucję”.

Greenwald podkreśla również, jak amerykańscy politycy naciskali na monopolistów Big Tech i system finansowy, aby działały jako wspólne ramię cenzury rządu. Blokowanie ludziom i firmom możliwości korzystania z serwerów i usług transakcji finansowych to kluczowe strategie wyciszania krytycznych głosów.

Dlaczego atakowano Assange’a

Według Greenwalda, pojmanie Assange’a zostało przyspieszone przez jego potępienie przemocy rządu hiszpańskiego wobec obywateli Katalonii w 2017 i 2019 roku. Katalonia chciała autonomii od hiszpańskiego rządu z siedzibą w Madrycie, a rząd zareagował z szokującą siłą.

„Hiszpania traktowała aktywistów nie jak krajowych demonstrantów korzystających ze swoich praw obywatelskich, ale jak terrorystów, wywrotowców i powstańców” – pisze Greenwald. „Przemoc została użyta do zmiatania Katalończyków w masowych aresztowaniach, a ich przywódcy zostali oskarżeni o terroryzm i działalność wywrotową oraz skazani na długie wyroki więzienia”.

Assange w rzeczywistości nie wyrażał poparcia dla niepodległości Katalonii. Sprzeciwiał się brutalnemu atakowi rządu hiszpańskiego na swobody obywatelskie. To dlatego Ekwador unieważnił azyl Assange’owi i przekazał go władzom brytyjskim w kwietniu 2020 roku. Od tego czasu Assange jest przetrzymywany w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Belmarsh, mimo że nigdy nie został skazany za przestępstwo.

„Wszystko to odzwierciedla i wynika z wyraźnej i rosnącej nietolerancji Zachodu dla sprzeciwu” – pisze Greenwald. 8 „Ta ostatnia dekada historii ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia ram eliminujących sprzeciwy, które zostały skonstruowane i wdrożone na Zachodzie. Ramy te zakończyły się, jak dotąd, oszałamiającymi, wieloracznymi atakami na kierowców ciężarówek z Kanady

Ale trwało to od dawna i nieuniknione jest, że znajdzie jeszcze bardziej ekstremalne wyrażenia. W końcu opiera się na centralnym uznaniu, że na całym Zachodzie panuje masowy, powszechny gniew, a nawet nienawiść do neoliberalnej klasy rządzącej”.

Stworzono aparat nadzoru, aby zmiażdżyć sprzeciw

W odpowiedzi na rosnący gniew na klasę rządzącą, technokratyczna klika „opowiedziała się za siłą, systemem, który miażdży wszelkie formy sprzeciwu, gdy tylko pojawią się one w czymś przypominającym skuteczną, znaczącą lub potężną formę” – zauważa Greenwald.

Kluczową częścią tego systemu miażdżącego sprzeciwy jest aparat nadzoru, który został wzniesiony wokół nas. 9 Choć sprzedawany jako narzędzie do ścigania niebezpiecznych przestępców, zdaliśmy sobie sprawę, że rzadko kiedy system ten jest używany do ścigania prawdziwych przestępców. Zamiast tego służy do identyfikowania osób, które nie zgadzają się z daną narracją. Jej głównym celem jest tłumienie niezgody wśród obywateli.

 

Jak zauważył ACLU10, ppodczas gdy większość Amerykanów uważa, że ​​uprawnienia inwigilacyjne Patriot Act mają na celu ułatwienie identyfikacji i łapania terrorystów, to „w rzeczywistości zamienia zwykłych obywateli w podejrzanych”. Sprzeciw jest również tłumiony przez stosowanie terminów kryminalnych wobec tych, którzy nie zgadzają się z narracją. Przykład: „antyszczepionkowcy” i wszyscy, którzy nie zgadzają się ze środkami pandemii, są teraz określani mianem krajowych terrorystów lub krajowych ekstremistów. Jak zauważył Greenwald:

„Stosowanie warunków kryminalnych usprawiedliwia wszelkie późniejsze akty represji: jesteśmy szkoleni, aby zaakceptować, że podstawowe wolności są tracone w przypadku popełnienia przestępstwa. Najbardziej godne uwagi jest jednak to, że ta rzekoma przestępczość nie jest orzekana w postępowaniu sądowym – ze wszystkimi towarzysząca ochrona sędziów, ławy przysięgłych, zasady dowodowe i wymogi należytego procesu — ale po prostu na mocy dekretu …

Niewiele rzeczy jest bardziej niebezpiecznych niż przywódcy polityczni, przekonani że są tak życzliwi i dobrze umotywowani, że wszystko, co robią, jest z natury usprawiedliwione w świetle ich szlachetnego charakteru i ich oświeconych celów…

W logicznym świecie, w którym jest się przekonanym, że w rzeczywiście walczą z białym nacjonalistycznym, faszystowskim, powstańczym globalnym ruchem, by obalić liberalną demokrację, wtedy cała broń, którą od dawna uczono nas postrzegać jako despotyczną, nagle została uszlachetniona…

W świecie, w którym jest się przekonanym, że naprawdę walczą z białym nacjonalistycznym, faszystowskim, powstańczym globalnym ruchem, by obalić liberalną demokrację, ta cała broń, którą od dawna uczono nas postrzegać jako despotyczną, nagle została uszlachetniona…

I właśnie poprzez tę samochwalczą opowieść zachodni neoliberałowie wmawiają sobie, że stali się dokładnie tym, z czym walczą, jak przeraźliwie się upierają.

Musimy uchylić  moce pandemiczne

We wrześniu 2021 r. biały Dom ogłosił inicjatywę dotyczącą biogotowości w wysokości 65 miliardów dolarów w ramach planu Build Back Better administracji Bidena. 11 Jak wyjaśniłem w wielu poprzednich artykułach, Build Back Better jest nieodłączną częścią Wielkiego Resetu, który z kolei jest prowadzoną przez technokratów próbą wprowadzenia globalnego autorytaryzmu. Jak donosi Biospace: 12

„Pierwszym celem jest przekształcenie obrony medycznej, w tym udoskonalenie i rozszerzenie szczepionek, środków terapeutycznych i diagnostyki przeciwko znanym zagrożeniom, oraz położyć fundament dla nieznanych patogeny… Po drugie, plan wzywa do zapewnienia „świadomości sytuacyjnej” w zakresie zagrożeń  chorób zakaźnych. Obejmuje to wczesne ostrzeganie i monitorowanie tych zagrożeń wirusowych w czasie rzeczywistym”.

Krótko mówiąc, ta inicjatywa dotycząca biogotowości wiąże się z bardziej inwazyjnym bionadzorem — co oznacza monitorowanie wewnętrznej biologii. W tej chwili twierdzenie, że rząd chce monitorować ludzi pod kątem chemii ciała, zapewni ci tytuł paranoidalnego teoretyka spiskowego, ale pismo jest na tapecie. Tam właśnie zmierzamy, nawet jeśli jeszcze nas tam nie ma.

Uważam, że Stany Zjednoczone muszą uchylić zarówno ustawę Patriot Act, jak i inicjatywę biopreparacji, w przeciwnym razie wszelka prywatność i wolność zostaną zniszczone. 

 


Żródło: mercola.com

1, 3, 6 Strategic Culture February 16, 2022

2 The New York Times February 19, 2022

4 Washington Examiner February 23, 2022

5 Fox News February 10, 2022

7, 8 Glenn Greenwald Substack February 21, 2022

9 EFF.org October 26, 2016

10 ACLU Surveillance Under the Patriot Act

11, 12 Biospace September 7, 2021

WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: