Google nie chce, abyś badał PSYCHOZĘ FORMOWANIA MAS

im wyższy poziom edukacji, tym bardziej ludzie są zazwyczaj podatni na masową formację, mówi Desmet. „Ludzie, którzy starają się uzyskać wyższe stopnie, to zazwyczaj ludzie, którzy uważają, że status społeczny jest bardzo ważny. I to może być powód, dla którego są którego są skłonni podporządkować się narracji głównego nurtu”.. 15 Może to również wyjaśniać, dlaczego tak wielu lekarzy i naukowców kupiło propagandę, ignorując naukę na rzecz narracji zbiorowej.