Google nie chce, abyś badał PSYCHOZĘ FORMOWANIA MAS


TREŚĆ W SKRÓCIE

 • Formacja masowa obejmuje tworzenie stanu hipnozy wokół wspólnego konsensusu
 • Osoby pod jego wpływem skupiają się obsesyjnie na porażce normalnego świata lub na konkretnym wydarzeniu lub osobie, która staje się w centrum uwagi i może skutecznie kontrolować masy
 • Formacja masowa może wystąpić w społeczeństwie z poczuciem izolacji społecznej i nieokreślonym niepokojem wśród dużej liczby ludzi; prowadzi do myślenia totalitarnego i ostatecznie do państw totalitarnych”
 • Po tym, jak dr Robert Malone wspomniał o masowej formacji w odcinku The Joe Rogan Experience, określenie to stało się popularne
 • Technokraci szybko podjęli działania, manipulując wynikami wyszukiwania i zapełniając Google propagandą, aby zdyskredytować Malone’a i teorię psychozy masowego formowania

Pod koniec 2021 r. termin „psychoza powstawania masy” miał wartość 0 w Trendach Google, co oznacza, że ​​nie ma wystarczającej ilości danych, aby termin ten pojawił się nawet na wykresach. Następnie, 31 grudnia, dr Robert Malone, wynalazca technologii podstawowej platformy szczepionkowej mRNA i DNA, wspomniał o tym w  odcinku The Joe Rogan Experience, który oglądało ponad 50 milionów ludzi. 2

Termin, który dostarcza spójnego wyjaśnienia, dlaczego tak wiele osób padło ofiarą niewiarygodnych kłamstw i propagandy głównego nurtu narracji o COVID-19, stał się popularny. 2 stycznia 2022 psychoza formacji masowej osiągnęła w Google Trends wartość 100, co oznacza, że ​​osiągnęła szczyt popularności.

Google manipuluje rzeczywistością wokół „psychozy formowania masowego”

Technokraci szybko podjęli działania, dodając rzadko spotykane ostrzeżenie, które pojawiło się dla tych, którzy szukali nagle popularnego wyrażenia na początku 2022 roku. Było na nim napisane: „Wygląda na to, że te wyniki szybko się zmieniają. Jeśli ten temat jest nowy, może minąć trochę czasu, zanim wyniki zostaną dodane przez wiarygodne źródła”. 4

W rzeczywistości temat nie jest nowy. Mattias Desmet, profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii, który ma na swoim koncie 126 publikacji, 5 bada je od wielu lat, a zjawisko to faktycznie ma ponad sto lat. Jedną z najwcześniejszych prac na ten temat, według Malone’a, jest książka z 1841 roku zatytułowana „Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds”, która szczegółowo opisuje „irracjonalne zachowania tłumów”. 6

 

Nie znajdziesz tego — przynajmniej niełatwo — jeśli dzisiaj wyszukujesz w Google „psychoza formowania masy”, ponieważ wszystko to zostało skutecznie pogrzebane przez Big Tech. To, co znajdziesz, to wyniki zaaranżowanych i dokładnie sprawdzonych linków do witryn, które pomagają kontrolować główny nurt narracji wokół tematu. Służy to nie tylko przekręceniu znaczenia tego terminu, ale także zdyskredytowaniu Malone, klasycznego orwellowskiego ruchu Doublespeak.

Najpopularniejsze wyniki wyszukiwania zawierają nagłówki takie jak „Naukowiec walczący z wirusem szczepionkowym powiedział, że „psychoza formowania masy” spowodowała, że ​​ludzie stosowali środki COVID-19. Psychologowie twierdzą, że nie ma czegoś takiego” (Business Insider 7 ) i „Weryfikacja faktów – brak dowodów na pandemiczną„ psychozę formowania się masy ”, mówią eksperci w rozmowie z Reuters” (Reuters 8 ). Wywiad Rogana z Malone został również usunięty przez YouTube.

Jednym z „ekspertów weryfikujących fakty” wykorzystywanym przez AP do dyskredytowania Malone’a i psychozy formacji masowej jest Jay Van Bavel, adiunkt psychologii i neuronauki na Uniwersytecie Nowojorskim, który nie tylko stwierdził, że nigdy nie słyszał o tym zdaniu i mógł nie znaleźć go w recenzowanej literaturze, ale także zachęca do korzystania z „nauki behawioralnej” do „popychania” i „motywowania” ludzi do przestrzegania oficjalnej narracji COVID-19. 9 10 stycznia Malone napisał: 10

„Podjęto niezwykle skoordynowany wysiłek, aby zastrzelić posłańca i aktywnie atakuje (lub „usuwa”) mnie w zastępstwie, unikając przy tym jakichkolwiek odniesień do wysoce uznanego profesora akademickiego, dr. Mattiasa Desmeta, który faktycznie opracował teorię i udokumentował obszerne dowody w nadchodzącej książce akademickiej.

…W tej skoordynowanej odpowiedzi propagandy i cenzury wyraźnie widać ręce kierowanej przez BBC Trusted News Initiative, Scientific Technological Elite, międzynarodowych funduszy inwestycyjnych i ich sojuszników ze Światowego Forum Ekonomicznego, którzy kontrolują firmę Pfizer i większość Big Pharma, Legacy Media oraz Big Tech (i wiele rządów krajowych) działające w czasie rzeczywistym w celu stłumienia rosnącej świadomości ogółu społeczeństwa, że ​​aktywnie manipulowano przy użyciu narzędzi psychologii tłumu w celu wygenerowania klinicznie istotnego strachu i niepokoju związanego z COVID-19 (znanym również jako „koronafobia”) aby realizować swoje plany na skalę globalną”.

 

Co to jest psychoza formowania masy?

Na powyższym filmie można zobaczyć, jak Thomas Patrick Carrigan przeprowadza wywiad z Malone, Desmetem i certyfikowanym internistą i kardiologiem dr Peterem McCullough na temat psychozy powstawania masy. Nie dajcie się zmylić terminem masa, to tylko psychologiczne określenie tłumu. Tworzenie tłumu jest tym samym, co tworzenie masy.

Formacja to nagła spójność grupy (tłumu) wokół wspólnego konsensusu. Desmet mówi, że woli określenie formowania masy — a nie psychozy formacji mas — ponieważ nie chce używać terminu diagnostycznego, a słowo „psychoza” ma przypisane piętno i znaczenie medyczne. Tak czy inaczej, oba terminy mają to samo znaczenie, co wiąże się z wytworzeniem stanu hipnozy.

Nadchodząca książka Desmeta „Psychologia totalitaryzmu” wyjaśnia, że ​​masowa formacja wzrosła w ciągu ostatnich 200 lat. Na wielką skalę formacja masowa prowadzi do myślenia totalitarnego, a ostatecznie do państw totalitarnych. Opisuje cztery warunki potrzebne do osiągnięcia masowego tworzenia się na dużą skalę, w tym dysonans poznawczy i ból psychiczny — czynniki, które często sprawiają, że ludzie desperacko szukają zmian i są sposobem na ucieczkę: 11

 1. Poczucie izolacji społecznej i samotności wśród dużej liczby osób
 2. Poczucie, że Twoje życie jest bezsensowne i bez znaczenia
 3. Wysoki poziom swobodnie płynącego niepokoju [Ogólne poczucie niepokoju, które nie jest związane z żadnym konkretnym przedmiotem lub sytuacją – przyp. niewolnikmaryi.com ]
 4. Wysoki poziom frustracji i agresji swobodnie płynącej

Według skróconego fragmentu książki Desmeta: 12

„Jeśli w tych warunkach za pośrednictwem środków masowego przekazu rozpowszechniana jest narracja, która wskazuje obiekt niepokoju i zapewnia strategię radzenia sobie z tym obiektem niepokoju, wtedy cały wolno płynący niepokój może być powiązany z tym obiektem i można zaobserwować ogromną chęć uczestnictwa w strategii radzenia sobie z obiektem lęku.

Jednocześnie pole uwagi zawęża się, aż zawiera tylko tę część rzeczywistości, na którą wskazuje narracja, a ludzie tracą zdolność uwzględniania innych aspektów rzeczywistości (co często czyni je całkowicie irracjonalnymi)”.

 

Im bardziej będzie to absurdalne, tym większe sukcesy

Ludzie chcą pozbyć się poczucia izolacji społecznej i niepokoju. W tym celu formacja masowa polega na obsesyjnym skupianiu się na niepowodzeniu normalnego świata lub na konkretnym wydarzeniu lub osobie, która staje się przedmiotem uwagi — a im bardziej absurdalna staje się narracja, tym lepiej. Desmet mówi w powyższym filmie: 13

„Narracja, która prowadzi do masowego formowania się, zwykle staje się coraz bardziej absurdalna, a dziwne jest to, że ludzie wydają się tego nie zauważać… Powodem, dla którego ludzie kupują narrację, nie jest przede wszystkim to, że narracja jest poprawna, naukowa lub dokładna.

Powodem, dla którego ludzie kupują narrację, jest to, że tworzy ona nową więź społeczną. Dlatego typowo podczas formacji masowej ludzie, którzy nie chcą podporządkować się masom, którzy nie zgadzają się z narracją, są typowo [oskarżani] o brak postaw obywatelskich i solidarności”.

Desmet mówi, że im bardziej absurdalna staje się narracja i otaczające ją środki, tym większy sukces odniosą dla pewnej części populacji, zwykle około 30%, ponieważ środki działają jak rytuały, poprzez które jednostka pokazuje, że jest mniej ważne niż zbiorowość: 14

„Rytuał to rodzaj zachowania pozbawiony pragmatycznego znaczenia i sensu, który jest zachowaniem symbolicznym, poprzez które jednostka pokazuje, że należy do zbiorowości i chce poświęcić coś z siebie, co jest ważne, na rzecz kolektywu”.

Inną ironią jest to, że im wyższy poziom edukacji, tym bardziej ludzie są zazwyczaj podatni na masową formację, mówi Desmet. „Ludzie, którzy starają się uzyskać wyższe stopnie, to zazwyczaj ludzie, którzy uważają, że status społeczny jest bardzo ważny. I to może być powód, dla którego są którego są skłonni podporządkować się narracji głównego nurtu”.15 Może to również wyjaśniać, dlaczego tak wielu lekarzy i naukowców kupiło propagandę, ignorując naukę na rzecz narracji zbiorowej.

 

Fanatyzm pozwala na kłamstwa, manipulacje

Ci, którzy są pod wpływem psychozy masowego formowania, są tak przekonani, że ich narracja uratuje świat, że czują się usprawiedliwieni, stosując taktyki manipulacyjne i kłamstwa, aby go chronić, wyjaśnia Desmet, ukazując szlachetne kłamstwo Platona – pogląd, że w przypadku osób o wysokim statusie lub wyznaczonych przywódców publicznych można kłamać, jeśli kłamstwo jest dokonywane w interesie dobra wspólnego. Według Desmeta: 16

„Kiedy zrozumiesz naturę formowania się masy, zrozumiesz również, co możesz z tym zrobić. Ale to nie znaczy, że łatwo coś z tym zrobić. Proces tworzenia masy jest rodzajem hipnozy. Większość badaczy zgadza się, że bardzo trudno jest wybudzić ludzi z takiego stanu masowego tworzenia. Formacja masowa to zjawisko prowokowane przez głos.

To głos lidera, głos, który jest rozpowszechniany raz po raz przez środki masowego przekazu, utrzymuje ludzi w zasięgu masowej formacji, a sam lider jest również ujęty w tym procesie masowej formacji… zarówno hipnotyzer, jak i zahipnotyzowani są w to zamieszani.

Kto jest dzisiaj liderem? „Eksperci. Można powiedzieć, że autorytety i technokraci” – mówi Desmet. Wyjście wymaga odwagi mówienia prawdy, nawet jeśli jest to zazwyczaj niezwykle niebezpieczne.

Starożytni Grecy mieli na to słowo — parrezja, czyli posiadanie odwagi mówienia prawdy pomimo niebezpieczeństwa. Ale jak wyjaśnia Desmet, podczas gdy ci, którzy próbują ujawnić wiedzę, która jest w konflikcie z narracją, narażają się na ryzyko, jeśli nikt nie mówi prawdy, społeczeństwo nie może dalej funkcjonować.

 

Cztery kroki do zakończenia psychozy formowania masy

Pierwszym krokiem do zakończenia formacji masowej, która jest również najważniejsza, jest sprzeciwianie się oficjalnej narracji, jeśli coś wydaje się wam nie tak. „Jeśli chcesz, aby formacja masowa była mniej głęboka, to jest kwintesencją tego, że są ludzie, którzy nadal mówią i [są] dysonansowym głosem w społeczeństwie, ponieważ zakłóci to proces masowej formacji” – mówi Desmet. 17

Drugi krok polega na nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi w prawdziwym świecie, którzy mają podobny punkt widzenia jak ty lub mają poczucie, że coś jest nie tak. Tworzenie małych sieci w Twojej społeczności pomoże Ci przerwać cykl formacji masowej. Ważne jest jednak, aby mówiąc ludziom o prawdzie nie próbować sprowadzać ich do „starej normalności”, bo pamiętajcie, to przede wszystkim skłoniło ich do masowej formacji. Według Desmeta: 18

„Jeśli próbujemy przekonać ludzi lub wprowadzić inną narrację, [ważne], abyśmy nie próbowali przekonywać ludzi do powrotu do starej normalności, ponieważ stara normalność, to jest to, przed czym ludzie próbowali uciec przez proces masowego tworzenia . Właśnie dlatego, że stara normalność była nie do zniesienia, ludzie byli wrażliwi na proces masowego tworzenia.

To, co powinniśmy wspólnie zbudować, to nowa normalność, która nie jest technokratyczną ani transhumanistyczną nową normą. Powinniśmy pokazać ludziom, że są inne opcje. Istnieją inne możliwości ucieczki od starej normalności.

Krótko mówiąc, Desmet zaleca następujące cztery kroki, aby uwolnić się od psychozy tworzenia masy i wprowadzić korzystne zmiany w jednym kręgu społecznym na raz:

 1. Mów dalej
 2. Staraj się nawiązać kontakt z innymi osobami o podobnym myśleniu
 3. Skonstruuj razem narrację o nowej normalności – nie mylić z „nową normalnością”, którą próbują rozwijać ruchy transhumanistyczne, technokratyczne – pokazując ludziom, że istnieją inne opcje ucieczki od starej normalności
 4. Zawsze trzymaj się zasad pokojowego oporu

Ostatni krok jest ważny, ponieważ jeśli użyjesz agresji w jakiejkolwiek formie, nawet w sposób, w jaki mówisz, zostanie ona użyta przez masy tylko jako usprawiedliwienie przez masy, że miały rację sprzeciwiając się tobie. Odporność na przemoc jest najskuteczniejszą strategią, ponieważ próbujesz przeciwstawić się psychozie formowania się masy wokół ciebie.

Jak odwrócić psychozę tworzenia masy?

Chociaż głęboko doceniam opis Desmeta i Malone’a, w jaki sposób klika była w stanie oszukać większość populacji, jest to najlepszy opis tego, jak wygląda całe pranie mózgu i rozwiązanie jak wyjść z matrixa.

Wszyscy mamy zdolność generowania rzeczywistości naszymi umysłami i to jest to co tak skutecznie wykorzystno. Czemu? Ponieważ nigdy w historii ludzkości nie istniały narzędzia, aby to zrobić. Najpierw radio, a potem telewizja rozpowszechniały tę wiadomość, ale potem media społecznościowe gwałtownie wykorzystały skuteczność prania mózgu.

Polecam obejrzenie tego filmu kilka razy i udostępnienie go znajomym, ponieważ pomoże im to zrozumieć — jak możemy naprawić szkody. Musimy uwolnić nasz umysł od ich porwania i używać go do konstruktywnych celów, a nie destrukcyjnych.


Żródło: Mercola.com

Przypisy

1  Trial Site News May 30, 2021

2,  4  Bojownik Kościoła 11 stycznia 2022 r.

3  Trendy Google, psychoza formacji masowej

5  Uniwersytet w Gandawie, profesor Mattias Desmet, Bibliografia akademicka

6,  10,  11,  12  Kim jest Robert Malone 10 stycznia 2022 r.

7  Business Insider 9 stycznia 2022

8  Reuters 7 stycznia 2022 r

9  Post millenium 10 stycznia 2022 r.

13  Rumble 4 stycznia 2022, 25:47

14  Rumble 4 stycznia 2022, 27:26

15  Rumble 4 stycznia 2022, 43:58

16  Rumble 4 stycznia 2022, 50:00

17,  18  Rumble 4 stycznia 2022, 52:00


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: