Imię JEZUS -„Bóg jest zbawieniem”

Znaczy ono tyle co: „Bóg jest zbawieniem”. Jest więc dla nas rękojmią odpuszczenia grzechów, wysłuchania próśb, wszelkich łask i błogosławieństw Boskich, których stajemy się uczestnikami przez Zbawiciela. I dla samego Zbawiciela imię to jest pełne potęgi i wspaniałości, tak iż na głos tego imienia upada wszelkie kolano ziemskie, niebieskie i piekielne