Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Cz. 6) – Dlaczego konieczne jest, aby dusza nie miała żadnych żądz, nawet najmniejszych

Rzecz pewna, iż słusznie boleć można nad tem, że kiedy Bóg dopomógł im do zerwania innych silniejszych więzów umiłowań, grzechów i próżności, to one, nie chcąc oderwać się od drobnostki, którą zostawił, by ją z miłości ku Niemu zwalczyły, a która jest zaledwie nicią i jednym włosem, przestają postępować naprzód ku dobru tak niezmiernemu.
Ale co gorsza, nie tylko nie postępują, lecz przez owo przy­wiązanie cofają się wstecz, tracąc to, co w długim czasie  z trudem zdobyły.