„Vademecum ekumeniczne” – Nowa instrukcja jak wysyłać wiernych do piekła

Skoro wg Watykanu wszyscy odstępcy od prawdziwej wiary są mistycznym ciałem Chrystusa to logiczne że i Sakrament Komunii Św. będzie się im należał :

„w drodze wyjątku i pod pewnymi warunkami, dostęp do tych sakramentów może być dozwolony lub nawet zalecany dla chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot