Gdzie jest teraz Twój Kościół Święty?

Dlaczego oni mówią ,że mamy czcić Boga w tym kościele, który stał się głosicielem nowinek, fałszywych objawień i pseudo charyzmatycznych sekt? 2000 lat wierzyliśmy w Jedynego Prawdziwego Boga, nasz dialog z innowiercami,  poganami był pełnym miłości wezwaniem do nawrócenia, a oni teraz mówią, że to wszystko już minęło. Zrównują Ciebie Jezu Chryste z jakimiś bożkami pogańskimi .

Co mamy robić Panie?

Gdzie jest teraz Twój Kościół Święty?

„Nadchodzi jednak czas , właściwie już nadszedł gdy prawdziwi czciciele Ojca będą oddawać mu cześć w Duchu i Prawdzie. Właśnie takich czcicieli On pragnie. Bóg jest Duchem a więc prawdziwi czciciele mają Mu oddawać cześć w Duchu i Prawdzie.”

Arkadiusz Niewolski

 


 

Skomentuj Cancel reply