Opinie

FATIMA – Siostra Łucja o ignorowaniu przesłania Matki Bożej

Poniżej znajduje się zredagowana transkrypcja przemówienia z 9 października 2006 r., przekazana przez znanego eksperta z Fatimy, ojca Nicholasa Grunera, na konferencji „Ostatnia szansa na światowy pokój”. W swoim przemówieniu ojciec Gruner relacjonuje słynny wywiad ojca Augustyna Fuentesa z siostrą Łucją, ostatnią ocalałą widzącą z Fatimy, 26 grudnia 1957 roku.

To w tym historycznym wywiadzie siostra Łucja powiedziała: „Matka Boża jest smutna, ponieważ nie zwracamy uwagi na Jej Przesłanie ”.


 

Dzisiaj chcę podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami na temat historycznego spotkania Siostry Łucji i Ojca Augustine Fuentes w grudniu 1957 roku. Właśnie w tym proroczym wywiadzie ujawniono, przynajmniej częściowo, rdzeń Tajemnicy Fatimskiej.

Ojciec Fuentes był meksykańskim księdzem, który został mianowany postulatorem procesu beatyfikacyjnego Hiacynty i Francisco Marto. Spotkał się już z Siostrą Łucją 10 sierpnia 1955 r. Miał inne okazje się z nią spotkać i uczynił to jeszcze raz 26 grudnia 1957 r. Po tym spotkaniu wygłosił przemówienie 22 maja 1958 r. W domu macierzystym Misjonarze Sióstr Najświętszego Serca i Matki Bożej z Guadalupe. Podczas tej rozmowy Ojciec Fuentes powtórzył słowa, które Siostra Łucja powiedziała do niego w grudniu ubiegłego roku. Następnie wykład został opublikowany. Ojciec Alonso mówi nam, że przemówienie Ojca Fuentesa zostało opublikowane z wszelką gwarancją autentyczności i przy należytej aprobacie biskupiej, w tym także biskupa Leirii, czyli diecezji, w której znajduje się Fatima.

Oto niektóre przetłumaczone fragmenty oryginalnego tekstu hiszpańskiego autorstwa ojca Fuentesa.

 

Najświętsza Dziewica jest bardzo smutna!

Najpierw mamy Ojca Fuentesa: „Chciałbym tylko opowiedzieć o ostatniej rozmowie, którą przeprowadziłem z Siostrą Łucją 26 grudnia ubiegłego roku. Spotkałem ją w jej klasztorze. Była bardzo smutna, bardzo blada i wychudzona. Powiedziała mi:

Ojcze, Najświętsza Dziewica jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie zwrócił uwagi na Jej Orędzie, ani na dobre, ani na złe. Dobrzy kontynuują swoją drogę, ale nie przywiązują żadnej wagi do Jej Przesłania. Źli, nie widząc, że kara Boga faktycznie na nich spada, kontynuują swoje życie w grzechu, nawet nie dbając o przesłanie. Ale uwierzcie mi, Ojcze, Bóg karci świat, a będzie to straszne. Kara z Nieba jest bliska. ”

Tak zaczyna się wywiad. Pamiętajcie, te słowa zostały wypowiedziane w 1957 roku, 26 grudnia. To było zanim siostra Łucja została całkowicie uciszona przez kolejne czterdzieści pięć lat jej życia. Jednak nawet wtedy wywiady z Siostrą Łucją były coraz rzadsze. (Wcześniej) powszechnie znana wizyta u Siostry Łucji odbyła się z Ojcem Lombardi, znanym jezuickim założycielem Ruchu Lepszego Świata. Jednak w 1960 r. nawet jej stary spowiednik – inny jezuita, który wyznał ją i kierował nią przez około dziesięć lat w latach 30. i 40. – kiedy wrócił z Brazylii w 1960 r., nie mógł zobaczyć siostry Łucji.

Odcięcie Siostry Łucji w 1960 roku

Zgoda na spotkanie z Siostrą Łucją musiała być udzielona nie przez biskupa fatimskiego, nie przez biskupa Coimbry, ale przez kardynała prefekta Świętego Oficjum lub przez samego papieża.

I tak ten wywiad z Ojcem Fuentesem był prawdopodobnie ostatnim nieograniczonym wywiadem z Siostrą Łucją, który kiedykolwiek został opublikowany.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że zostały opublikowane inne wywiady, które które rzekomo zawierają słowa siostry Łucji. W jednym z rozdziałów Ostatecznej bitwy diabła Christopher Ferrara wskazał na brak wiarygodności tego, co rzekomo jest wywiadem udzielonym w 2001 roku. Pan Ferrara mówi, że raport z tego wywiadu jest mało wiarygodny; i istnieje wiele rażących pominięć.

Ale to kwestia kolejnej rozmowy. Chcę dziś skoncentrować się na wywiadzie z Ojcem Fuentesem z 1957 roku. Ten wywiad jest bardzo profetyczny i uważam go za ostatni nieukończony, niedopracowany wywiad, jaki kiedykolwiek udzieliła Siostra Lucy.

 

Dlaczego Ona jest smutna?

Siostra Łucja powiedziała „Matka Boża jest bardzo smutna. Dlaczego ona jest smutna? Jest smutna „ponieważ nikt nie zwraca uwagi na Jej przesłanie, ani dobre, ani złe”.

Zrozumiałe jest, że zło nie zwraca uwagi. W końcu czy grzesznicy – zatwardziali w grzechu – troszczą się o sprawy Boże?

Ale niezwykłe jest to, że Siostra Łucja mówi, że dobrzy nie zwracają uwagi na Przesłanie Matki Bożej.

Jeszcze bardziej zaskakujące, gdy patrzymy dzisiaj z perspektywy prawie pięćdziesięciu lat, jest to, że Siostra Łucja powiedziała, że ​​kara Boga jest nieuchronna. Powiedziała to w 1957 r. (…)

 

Najgorsza kara

Czym zatem jest kara, o której mówiła siostra Łucja?

Nawiązuje do tego w dalszej części rozmowy, ale ujrzenie tego wymaga wiary. Rozumiem przez to nie wiarę w Przesłanie Matki Bożej, ale raczej zrozumienie Jej Przesłania z perspektywy Wiary Katolickiej.

Tę perspektywę podaje św. Jan Eudes, cytując Pismo Święte. Jeremiasz mówi nam, mówiąc w imieniu Boga: „Powróćcie, zbuntowane dzieci, mówi Pan … I dam wam pasterzy według Mojego serca, a oni będą was karmić wiedzą i doktryną” (Jeremiasz 3: 14-15)

Św. Jan Eudes wnioskuje z tego fragmentu, że jeśli nie nawrócicie się do Boga, wówczas Bóg wyśle ​​wam pasterzy, którzy są tylko pasterzami z imienia – pasterzy, którzy naprawdę są wilkami w owczej skórze.

Mówi dalej, że kiedy Bóg jest szczególnie zły na Swój lud, wysyła ich złych pasterzy. To najgorsza kara, jaką może dać!

 

Wierzę, że to kara, o której mówi siostra Łucja.

Nawiązuje do tego w następnej części swojego oświadczenia. „Siostra Lucy też mi powiedziała” – mówi ojciec Fuentes – „Ojcze, diabeł chce podjąć decydującą bitwę z Najświętszą Dziewicą. A diabeł wie, co najbardziej obraża Boga, a co w krótkim czasie zyska dla niego największą liczbę dusz. W ten sposób diabeł robi wszystko, aby przezwyciężyć dusze poświęcone Bogu, ponieważ w ten sposób diabłu uda się opuścić dusze wiernych opuszczone przez ich przywódców, a tym samym łatwiej je pochwycą.

Pamiętajcie, siostra Łucja powiedziała to w 1957 r.

W 1965 r. było 455 000 katolickich księży. Do 1975 r. było tylko 400 000. 55 000 księży – nieco więcej niż jedna dziewiąta – opuściło posługę w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Takiego spadku liczby kapłanów nigdy nie zaobserwowano w historii Kościoła. (…)

Dusze  mają coraz mniej kapłanów, aby ich nauczać i prowadzić. A stosunek liczby księży do świeckich jeszcze znacznie spadnie w ciągu następnych lat (…).

 

 

Wiele Narodów zniknie

Siostra Łucja pyta ojca Fuentesa: Ile czasu pozostało, zanim nadejdzie rok 1960? Będzie to bardzo smutne dla wszystkich. [ogłoszenie tajemnicy]

Nikt nie będzie się w ogóle cieszył, jeśli teraz świat się nie modli i nie odprawia pokuty. Nie jestem w stanie podać żadnych innych szczegółów, ponieważ wciąż jest to tajemnicą. Zgodnie z wolą Najświętszej Dziewicy tylko Ojciec Święty i Biskup Fatimski mogą poznać Sekret, ale postanowili go nie znać, aby nie ulegać wpływom. To trzecia część orędzia Matki Bożej, która pozostanie tajemnicą do 1960 r.

Kontynuuje: „Powiedz im, Ojcze, że wiele razy Najświętsza Dziewica mówiła moim kuzynom, Franciszkowi i Hiacyncie, a także mnie, że wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi.  Powiedziała, że ​​Rosja będzie narzędziem kary wybranej przez Niebo, aby ukarać cały świat, jeśli nie uzyskamy wcześniej nawrócenia tego biednego narodu ”.

Jedynym sposobem na uzyskanie nawrócenia tego biednego narodu jest jego poświęcenie, ponieważ „tym sposobem” – konsekracją Rosji – Rosja zostanie uratowana. Nie ma innych środków.

 

Każdy z nas musi wybrać

Mamy więc wybór. Możemy myśleć, że mamy inne możliwości, ale mamy tylko jeden wybór.

Możemy albo być posłuszni Matce Bożej Fatimskiej, albo jej nie słuchać. 

Nie możemy nie być Jej posłuszni pod pretekstem, że tak naprawdę nie wiemy, czego Ona chce. To po prostu nieprawda.

Możemy też jej nie słuchać pod pretekstem, że nie musimy tego robić, ponieważ jest to „prywatne objawienie”. To też nie jest prawda.

Ale możemy jej po prostu nie słuchać, ponieważ decydujemy się jej nie słuchać i jesteśmy całkiem szczerzy.

Ale nadal jest to ten sam wybór, aby Jej nie słuchać.

Alternatywnie, możemy być Jej posłuszni i otrzymać błogosławieństwa, które Matka Boża obiecała.

Niestosowanie się do niej oznacza zaciągnięcie klątwy fatimskiej.

Będziemy przeklęci i do tej pory jesteśmy przeklęci, nie będąc Jej posłusznymi.

A klątwa będzie się pogarszać, dopóki w końcu ci, którzy przeżyją, powiedzą: „To pokolenie, które zignorowało Matkę Bożą – nie popełnimy ich błędu. W końcu będziemy posłuszni. Otrzymamy korzyść. ”

To pokolenie zostało wybrane, aby być albo pobłogosławione, albo przeklęte przez Fatimę. Nie mamy innego wyboru. Nie zdecydowaliśmy się urodzić w tym pokoleniu, ale jesteśmy tutaj i wybór należy do nas.

Wybór należy do ciebie i będziesz za to odpowiedzialny.

(…)

 

Czy skończymy jak król Francji?

Nasz Pan w Rianjo powiedział nam: „Dajcie znać Moim ministrom, biorąc pod uwagę, że idą za przykładem Króla Francji, opóźniając wykonanie Mojego polecenia, podobnie jak on (Król Francji), popadną w nieszczęście”.

„Król Francji” odnosi się do królów od 1689 do 1789 roku. 17 czerwca 1689 r. Najświętsze Serce rozkazało królowi Francji poświęcić swój kraj Najświętszemu Sercu Jezusa. Ale królowie Francji postępowali zgodnie z radą spowiedników – byli również jezuitami – i nie byli posłuszni.

Jezuitom przydarzyło się to, że w 1759 r. Zostali oni stłumieni przez samego papieża. A trzydzieści lat później, 17 czerwca – sto lat po ostrzeżeniu Naszego Pana – król Francji został pozbawiony władzy nad stanem prawnym na początku trzeciego stanu. Około trzech tygodni później został uwięziony, a cztery lata później został stracony przez żołnierzy rewolucji, jakby był przestępcą.

 

Nasz Pan mówi biskupom i Papieżowi oraz – w mniejszym stopniu, ale jednak prawdziwym – kapłanom, „biorąc pod uwagę, że idą za przykładem króla Francji, opóźniając wykonanie Mojego polecenia, podobnie jak on popadną w nieszczęście.

Możemy mieć złudzenie, że jesteśmy odpowiedzialni. Czasami mam złudzenie, że kieruję moim małym apostolstwem, ale faktem jest, że zdarzają się rzeczy, nad którymi nie mam kontroli. Jestem pewien, że możesz znaleźć to samo doświadczenie w swoich diecezjach. Jestem pewien, że Papież ma to samo doświadczenie w Kościele.

Ostatecznie Bóg ma kontrolę i będzie miał swoją drogę, z naszą współpracą lub bez niej.

Rosja jest narzędziem kary wybranej przez Niebo, aby ukarać cały świat za jego grzechy.

Papież Pius XII mówi nam w swojej encyklice Evangelii Praecones (2 czerwca 1951 r.): „Świat jest dziś gorszy niż przed potopem”. Jeśli, jak na pewno, jest teraz gorzej niż w 1951 r. czy powiedziałby o nas dzisiaj?

W 1951 r. Aborcja nie została zalegalizowana, przynajmniej nie na Zachodzie.

Dziś oczywiście mamy do czynienia z holokaustem aborcji, w którym każdego roku ginie pięćdziesiąt milionów osób. Świat jest dziś znacznie gorszy niż przed 1951 rokiem, a jeszcze gorzej niż przed potopem.

 

 

Modernizm atakuje duchowieństwo

Kary, które nas nawiedziły, pokazują, że diabeł miał swoją szansę i mu się udało.

Udało mu się nie tylko z tymi 55 000 kapłanów, którzy opuścili posługę, ale także wszystkimi, którzy kupili modernistyczną interpretację Pisma Świętego, liturgii, a nawet dogmatu – i modernistyczną interpretację Fatimy.

Muszę wyznać, że czytając encyklikę św. Piusa X o modernizmie ( Pascendi Dominici Gregis, 1907) bardzo się przestraszyłem. Leciałem z Londynu z powrotem do Kanady, aby wstąpić do seminarium, kiedy w jego encyklice przeczytałem o pewnych przebiegłych i diabelskich sztuczkach, których używają moderniści.

Jedną z tych strasznych sztuczek jest przedefiniowanie katolickich terminów. 

Kiedy używają słowa „przeistoczenie” lub „magisterium” lub jakiegokolwiek innego słowa katolickiego, nadają temu słowu nowy sens, ale nie wyświadczają ci przysługi ani nie mają uczciwości, mówiąc ci, że na nowo zdefiniowali ten termin. Po prostu używają go w kółko, a w końcu zaczynasz redefiniować termin w swoim umyśle i przestajesz myśleć jak katolik.

Powiedziałem sobie, kto może pokonać taką sztuczkę?

Papież Leon XIII, pisząc w swojej encyklice poświęconej studiom biblijnym Providentissimus Deus , powiedział, że biblijni uczeni muszą być ugruntowani w dogmacie katolickim, ponieważ jeśli tak nie jest, po prostu skończą „przyswajając wytrawną erudycję racjonalistów”.

Powiedziałbym to samo naszym filozofom i teologom. Niezależnie od tego, czy są to uczeni w Piśmie, uczeni dogmatyczni, czy uczeni moralni, jeśli nie są dobrze ugruntowani w uroczystych definicjach Kościoła katolickiego, to mogą ostatecznie zaakceptować zniekształcone myślenie racjonalistów.

 

Modernizm atakuje Fatimę

Widzimy to na naszych oczach. Modernizm  jest wykorzystywany do atakowania Fatimy, aby na nowo zdefiniować Fatimę innymi słowy.

Pierwszej zasady stypendium biblijnego nauczyłem się od św. Augustyna, który mówi, że najpierw musisz rozumieć Pismo Święte w dosłownym znaczeniu, chyba że jest to sprzeczne z wiarą lub słusznym rozumem, w przeciwnym razie jest to pierwsza reguła interpretacji .

Jest to również metoda, której używam do interpretacji Orędzia Fatimskiego. Jak dotąd nigdy mnie to nie zawiodło i potwierdza moje przekonanie, że proroctwa fatimskie należy rozumieć dosłownie, a nie w jakimś sensie metaforycznym lub symbolicznym.

Kiedy Matka Boża pokazała  piekło, dzieci to zrozumiały. W końcu, jeśli kiedykolwiek widziałeś piekło, czego nigdy nie doznałem, zrozumiałbyś, co się dzieje.

Niemniej jednak Najświętsza Dziewica wyjaśniła: „widziałeś piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników”. Ona wszystko wyjaśnia. Dzieci z Fatimy nie są jedynymi, które potrzebują wyjaśnienia.

Jeśli naprawdę chcemy zrozumieć Fatimę, musimy być, jak powiedział nasz Pan, „jak dzieci”.

 

Dusze wleczone do piekła 

Siostra Lucy wyjaśnia nam, czym jest ta nieuchronna kara. „Tym, co dotyka Niepokalanego Serca Maryi i (Najświętszego Serca Jezusa), jest upadek dusz zakonnych i kapłańskich. Diabeł wie, że zakonnicy i kapłani, którzy odchodzą od swojego pięknego powołania, ciągną wiele dusz do piekła.

Diabeł chce objąć w posiadanie dusze konsekrowane. Próbuje ich zepsuć, aby uśpić dusze ludzi świeckich, a tym samym doprowadzić ich do ostatecznej nieczystości. Stosuje wszystkie sztuczki, nawet idąc tak daleko, aby zasugerować opóźnienie wejścia do życia religijnego.

Wynika z tego bezpłodność życia wewnętrznego, a wśród świeckich chłód (brak entuzjazmu) w kwestii rezygnacji z przyjemności i całkowitego poświęcenia się Bogu”.

Widzimy, że nasza wiara katolicka stała się wygodna, że ​​krzyża już nie ma, że ​​nie musimy już składać żadnych ofiar.

Jedna osoba powiedziała mi: „Naprawdę nie lubię pouczeń katolicyzmu, ponieważ mi się to nie podoba, więc odłożyłem to na bok”. Myślą, że mogą wybierać.

Ludzie mówili mi, że idą do Spowiednika A, a jeśli powie im coś, czego nie chcą słyszeć, idą do Spowiednika B, ponieważ wiedzą, że będzie znacznie łagodniejszy.

Z Boga nie można kpić.

 

Siostra Łucja daje nam rozwiązanie. Powiedz im też, Ojcze, że moi kuzyni Franciszek i Hiacynta poświęcili się, ponieważ we wszystkich objawieniach Najświętszej Dziewicy zawsze widzieli ją bardzo smutną. Nigdy się do nas nie uśmiechała. Ten smutek, ta udręka, którą w Niej zauważyliśmy, przeniknęły nasze dusze. Smutek ten jest spowodowany obrazą Boga i karami, jakie grożą grzesznikom. Dlatego my, dzieci, nie wiedzieliśmy, co myśleć, oprócz wymyślenia różnych sposobów modlitwy i poświęceń.

 

Inną rzeczą, która uświęciła te dzieci, była wizja piekła.

 

Siostra Łucja wyjaśnia swoją misję

Moją misją jest nie wskazywać światu materialnych kar, które z pewnością nadejdą, jeśli świat nie modli się i nie pokutuje z góry. Nie!

Moją misją jest wskazanie wszystkim, że grozi nam utrata dusz na całą wieczność, jeśli będziemy trwać w grzechu ”.

Następnie mówi nam, co musimy zrobić w świetle współczesnych okoliczności. Wiem, że jest to dla mnie dość powszechne – i myślę, że widziałem to u innych wokół mnie – aby twierdzić „Cóż, to naprawdę nie moja wina; to ta osoba tam. Powinien był wykonać swoją pracę, a jeśli wykonałby swoją pracę lub gdyby ona wykonała swoją pracę, to mógłbym wykonać swoją pracę. Ale dopóki nie wykonają swojej pracy, moje ręce są czyste; Nie muszę nic robić ”

 

Nie wolno nam czekać

Siostra Lucy ma na to odpowiedź w tym wywiadzie. Powiedziała także do ojca Fuentesa (który to zapisał): Ojcze, nie powinniśmy czekać na apel do świata, aby przybył z Rzymu ze strony Ojca Świętego, aby odprawić pokutę. Nie powinniśmy też czekać na wezwanie do pokuty od naszych biskupów w naszych diecezjach, ani od zgromadzeń zakonnych. Nie! Nasz Pan już bardzo często korzystał z tych środków, a świat nie zwrócił na to uwagi.”

Dlatego właśnie teraz każdy z nas musi zacząć się duchowo reformować. Każdy człowiek musi nie tylko ocalić własną duszę, ale także pomóc wszystkim duszom, które Bóg umieścił na naszej drodze. Diabeł czyni wszystko, co w jego mocy, aby odwrócić naszą uwagę i odebrać nam miłość do modlitwy. Będziemy razem zbawieni albo razem nas potępimy. ”

 

Matka Boża jest smutna,
oczekuje na twoją odpowiedź

Chcę raz jeszcze podkreślić, że Matka Boża jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie zwrócił uwagi na Jej Przesłanie.

Więc każdy z nas – nie mam na myśli osoby obok ciebie, po prawej lub po lewej stronie, przed tobą lub za tobą, mam na myśli ciebie, siebie – każdy z nas może podjąć tę decyzję na własną rękę, z pewnością w naszym sercu, że przynajmniej zrobimy wszystko, aby Najświętsza Dziewica stała się mniej nieszczęśliwa, mniej smutna.

Możemy podjąć decyzję, że będzie zwracać uwagę na jej przesłanie, przede wszystkim i nade wszystko możemy zdecydować się żyć według jej przesłanie, być prowadzony przez Nią. 

Módlcie się Promujcie to w naszych umysłach, w naszych sercach, w naszej woli, w naszych słowach i naszych działaniach.

 

Wywiad z Siostrą Łucją

autor: Nicholas Gruner


Źródło: FATIMA CRUSADER nr 85, „Sister Lucy’s Last Unrestricted Interview”- fragmenty.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s