33 dni ćwiczeń duchowych – modlitwy na 12 pierwszych dni


 

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Veni, Creator Spiritus  (Hymn z około roku 858 )
”O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz Sercom,
co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.”

Ave, Maris Stella

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w
  pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

Magnificat – Pieśń dziękczynna Najświętszej Maryi Panny


„Wielbi dusza moja Pana, 
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię – 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje – 
jak przyobiecał naszym ojcom – 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”.


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

12 odpowiedzi na „33 dni ćwiczeń duchowych – modlitwy na 12 pierwszych dni”

 1. Awatar 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień pierwszy – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

  […] dla kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez światło wiary. Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni – Veni Creator Spiritus,  – Ave Maris Stella, – Magnificat  HYMN DO DUCHA […]

  Polubienie

 2. Awatar 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień drugi – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

  […] Modlitwy na pierwszych 12 dni – link Czytania na dziś: Dzień drugi: Z Ewangelii wg Św. Mateusza 5, 17-26; […]

  Polubienie

 3. Awatar 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień trzeci – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

  […] Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni  […]

  Polubienie

 4. Awatar 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień czwarty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

  […] Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni  […]

  Polubienie

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: